Kako poteka BLSR regresija?

 
 

Svoboden je le tisti človek, ki zmore odkleniti duri svoje
duše.

Jamblih,
grški filozof iz 4. st. n. št.

Regresija v življenje med življenji (BLSR) po metodi dr. Michaela Newtona traja 3-4 ure. Na začetku se opravi uvodni razgovor, v katerem se pogovorimo o Vaših pričakovanjih in definiramo cilje, ki jih želite doseči z regresijo oz. področja, ki jih želite obdelati. Pogovorimo se tudi o Vaših specifičnih vporašanjih, s katerimi pridete na seanso. Nato sledi indukcija v hipnotični trans in sama regresija, na koncu pa se opravi še zaključni razgovor, v katerem povzamemo dogajanje v regresiji in naredimo zaključke.  

Ob tem je potrebno poudariti, da ne klient, ne terapevt nimata vpliva in nadzora nad  vsebino regresije, ki se razkrije med seanso, saj vsebino določajo klientovi duhovni vodniki in učitelji v skladu z njegovimi najboljšimi interesi in glede na njegov osebnostni razvoj. So področja, ki jih duhovni učitelji ne bodo dovolili osvetliti, saj bi bilo to za klienta lahko slabo ali pa na določena razkritja enostavno ni pripravljen. Dobro je predhodno jasno definirati področja, ki jih želimo obdelati in vprašanja, na katera želimo dobiti odgovor od svojega duhovnega vodstva. Potrebno je zaupati, da nam bo razkrito tisto, kar na trenutni poti najbolj potrebujemo za naš nadaljni osebnostni razvoj.

Strah, da seanse ne bi uspela

Mnogo klientov je strah, da se ne bodo zmožni toliko sprostiti, da bi dosegli spomine na čas, ki ga kot duše preživijo med dvema inkarnacijama v duhovnem svetu. Za razliko od PLSR regresije, moramo pri regresiji v življenje med življenji (BLSR), za uspešno izvedeno seanso klienta pripeljati v globlji trans ali upočasnitev mentalnih aktivnosti do theta stanja možganskih valov. Kljub temu se zelo redko zgodi, da kdo ne bi mogel doseči takšne vrste hipnotičnega transa. Pravzaprav ni več kot 3 do 5% takšnih, ki imajo težave doseči stanje globljega hipnotičnega transa theta možganskih valov.

Z drugimi besedami, večina ljudi brez ali z zelo malo težavami doseže stanje transa, ki je potrebno za regresijo v življenje med življenji (BLSR). In to povsem upravičeno, saj je preklopiti možgane na nižje frekvenčno območje delovanja povsem naravno stanje, ki ga vsakdo doseže v času sproščenosti pred spanjem. Gre le za to, da se to stanje v regresiji zadrži nekoliko dlje, saj v tem času klient dostopa do spominov na življenje med življenji (BLSR).

"Na regresijo med življenji sem komaj čakala. V bistvu je bila to še edina stvar, ki me je zanimala, kdo sem, kaj počnem tam zgoraj itd. Dobila sem še veliko več od tega, saj sedaj definitivno bolje razumem sebe in tudi določene osebe. Marsikaj me je presenetilo, po prvem šoku mi gre pa sedaj na smeh, kako si kompliciramo življenje tukaj spodaj, ko smo si pa enkrat vse sami izbrali."

Slavi, Kranj (BLSR regresija)


Kronološki potek BLSR regresije v živjenje med življenji

Na začetku seanse klient izpolne uvodni vprašalnik, ki se ga hrani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, nato pa se s klientom pogovorimo o njegovih pričakovanjih in področjih, ki ga zanimajo. Priporočljivo je, da si klient že vnaprej pripravi seznam vprašanj, ki ga zanimajo, ta pa naj bodo povezana z globoko željo po pridobitvi uvida v življenjska vprašanja, ki ga zadevajo ali skrbijo. Ni na mestu, da poskušamo v regresiji dobiti neposredne odgovore na vprašanja glede prihodnosti, saj so odgovori na takšna vprašanja običajno nedoločni ali pa nevtralni. Primer: klient svojega duhovnega vodnika vpraša, ali je partner, s katerim je trenutno, pravi zanj? Duhovni vodnik odgovori, da bo do odgovora na to vprašanje prišel sam. To je konkreten primer neprimernega vprašanja, ki ga zastavimo v komunikaciji s svojih duhovnim vodnikom. Zavedati se namreč moramo, da gre pri regresiji za neposreden stik z duhovnim svetom in da je ta izkušnja neprimerno globlja ter bolj neposredna kot na primer vedeževanje ali astrologija. Pravzaprav se slednja niti približno ne moreta primerjati z regresijo, saj gre tam za interpretacijo in posredovanje medija, v regresiji pa z duhovnimi vodniki in učitelji komunicirate v realnem času ena na ena.

Klientu se na kratko razloži potek seanse in odgovori na morebitna vprašanja, ki se pojavijo. Na tem mestu velja posebej opozoriti, da je kakršnekoli strah pred regresijo povsem odveč, saj se med seanso ne more zgoditi nič slabega ali nevarnega za klienta. Edina "navarna" stvar je morda čustveno podoživljanje kakšne travmatične izkušnje, ki pa ne pusti trajnejših negativnih posledic, saj se po razrešitvi čustvene blokade sprostijo in klient začuti olajšanje. Na seansah se sicer sem in tja potoči kakšna solza ganjenosti ali čustvene vzdraženosti, vendar je to sestavni in običajni del regresije.

Sledi indukcija v hipnotični trans. Gre za neinvazivno prehajanje v sproščeno stanje "pasivne pozornosti" s sugestijami in imaginacijo. Klient udobno in sproščeno leži v počivalniku ter z zaprtimi očmi sledi vodenju regresoterapevta. Tehnično gledano se pri BLSR regresiji v življenje med življenji klienta "spusti" do območja možganskih valov theta stanja, v katerem je zmožen pričeti ogledovati spomine na čas, ki ga duša preživi v duhovnem svetu med dvema inkarnacijama. Ves postopek je voden in popolnoma varen za klienta.

Najprej se izvede starostna regresija v klientovo otroštvo v sedanjem življenju. Po časovni premici ga regresoterapevt vodi navzdol do otroštva pri 12-ih, 7-ih in vse do starosti dveh ali treh let, v katerih se natančno spomni določenih podrobnosti, povezanih z doživljanjem otroštva. Še posebej pomembno je podoživljanje najzgodnejšega otroštva, saj tam klient pride v neposreden stik z občutki bazičnega Jaza, na katerega je pripeta duša, v njem pa se skrivajo vsi klientovi talenti, sposobnosti, potenciali, karakter itd. V psihologiji temu Jazu pravijo otroški Jaz in je izjemno pomemben v procesu deidentifikacije z lažnim Jazom, zato v terapevtskem smislu predstavlja pomemben del seanse, čeprav se spomini navezujejo na sedanje klientovo življenje. Ponovno "odkritje" izgubljenega otroškega Jaza marsikateremu klientu pomaga doumeti, kako "zategnjeno", resno in polno pravil ter pridobljenih omejujočih vzorcev je postalo njegovo odraslo življenje, hkrati pa pomeni zagotovilo, da je bazični Jaz še vedno del njega, le prekrile so ga goste plasti identifikacij in temeljnih pogojnih odzivov lažnega Jaza, ki mu onemogočajo zlitje z otroškim Jazom s tem spontanost, ki je potrebna za izvajanje dušnega namena oz. poslanstva. Regresija se nato stopnjuje vse do stanja, ko je bil klient kot fetus še v materinem trebuhu. Na to obdobje sicer ne obstajajo zavestni spomini, ker takrat klient kot biološko bitje še ni imel razvitega mentalnega spomina, zato pa obstaja doživljanje na čustveni ravni, in to so občutki, ki jih klient ponovno podoživi. Za tem, ko si klient ustvari čustveno sliko doživljanja prednatalnega obdobja, sledi premik v izventelesno stanje in hkrati povezava s preostankom duhovne energije klientove duše, ki mu omogoča preiti v peto dimenzijo (5D), kjer se najprej sreča s svojim duhovnim vodnikom ali duhovno vodnico. Ker ga je temeljito spoznal že v regresiji v prejšnja življenja (PLSR), ki jo je moral opraviti pred seanso BLSR, se namesto spoznavanja skupaj preselita na mesto orientacije, kjer sledi pripravljalni izhodni pogovor, ki je povezan z motivi, nalogami, smislom in namenom klientovega sedanjega življenja.

Klienta se nato preseli v primarno duhovno skupino na mestu namestitve v duhovnem svetu. Tam se ponovno sreča s svojimi pravimi, nesmrtnimi prijatelji, pripadniki istega skupka duš, ki so tesno povezani med seboj. Gre za duhovno sorodne duše s skupnimi cilji, za katere si skupno prizadevajo z delovanjem v duhovnem svetu in skozi inkarnacije v fizičnih svetovih. Običajno med zemeljskimi življenji izberejo skupno bivanje kot sorodniki ali tesni prijatelji. Klientu se razkrije natančno število članov njegovega primarnega skupka duš, nato pa sledi identifikacija vsakega od njih. Razkrijejo se identitete tistih duš, ki so v tem življenju inkarnirane skupaj s klientom, identiteta duš, ki pa niso inkarnirane v klientovo sedanje življenje, pa običajno ostane zakrita, enako pa velja tudi za duše, ki so sicer inkarnirane v klientovem sedanjem življenju, vendar pa še niso vstopile vanj. To je potrebno sprejeti, saj velja, da regresija ni vedeževanje, pri katerem bi se razkrivali prihodnji dogodki. Zaradi različnih okoliščin se namreč lahko zgodi, da se nekatere duše tudi spregledajo in zgrešijo, kar prav tako prispeva k diverziteti različnih možnosti realnosti, ki jo lahko duša izkuša v sedanjem zemeljskem življenju. Ravno zaradi tega vzroka tudi obstaja priprava t.i. ključnih dogodkov in ključev za prepoznavo, ki si jih duša še pred utelešenjem v naslednjo inkarnacijo ogleda na t.i. mestu prepoznave, da bi bilo res maksimalno poskrbljeno, da ne bi zgrešila ključnih trenutkov, ki so usklajeni z načrtovanjem prihodnjega življenja. V ta del so vključeni tudi ključni ljudje, s katerimi naj bi se duša klienta srečala v zemeljskem življenju. Več o tem je opisano v nadaljevanju. Ko torej klient prepoznava duše, ki so z njim utelešene v sedanjem življenju, se mu razkrijejo tudi t.i. dušni dogovori s temi dušami, medsebojne povezave, naloge in vplivi. Na ta način lahko prepozna vzroke morebitnih problematičnih odnosov z bližnjimi in jih začne tvorneje razreševati, ali pa vsaj razumeti, v kolikor izboljšanje zaradi kakršnihkoli razlogov ni mogoče. Med razkrivanjem identitete dušnih prijateljev iz primarne duhovne skupine klient tudi razišče tipe karakterjev posmaeznih članov duhovnega skupka duš, svojo vlogo v njem ter stopnjo razvoja celotne skupine. Razkrijejo se tudi morebitne povezave z drugimi duhovnimi skupki in skupinami v duhovnem svetu, sploh, če obstaja kakršnokoli sodelovanje med njimi.

Nato se klient premakne v t.i. raziskovalno knjižnico z življenjskimi knjigami. Tam se duše poglobijo v raziskovanje svojih preteklih živjenj in vseh alternativ, ki bi jih lahko izbrali da bi bili še bolj uspešni v svoji inkarnaciji. To je standardna učna obveza duš po nastanitvi v svojo duhovno skupino. Gre za vpogled v t.i. "akaške spomine", t.j. univerzalni spomin, ki beleži vsako energijsko vibracijo obstoja. Temu spominu pravimo tudi univerzalno informacijsko polje (UIP).

Sledi kratek skok v eno od učilnic, ki so kraji v duhovnem svetu, podobni zemeljnim šolam, kjer se duše organizirano učijo določenih resnic s svojimi duhovnimi vodniki glede na področje interesa, ki ga zastopajo v duhovnem svetu. Tudi tam namreč obstajajo neke vrste "poklici", s katerimi se ukvarjajo duše, le da ti niso povezani z eksistenco, kot na zemlji, kjer ljudje večinoma za preživetje počnejo tudi stvari, ki jih v osnovi ne veselijo, pač pa izključno stvari, ki so dušam v najvišjem interesu zanimanja. Klient izve, kaj počne v duhovnem svetu oz. kakšna je njegova vloga pri soustvarjanju.

Sledi vrhunec BLSR regresije v življenje med življenji, t.j. srečanje s Svetom starešin, višje razvitimi duhovnimi bitji, ki so korak ali dva pred našimi duhovnimi vodniki in predstavljajo kraj reda in pravičnosti. To so hkrati bitja, ki so najbolj razvita med vsemi, ki jih običajno klienti v regresiji še uspejo doseči. Čeprav Svet starešin predstavlja avtoriteto, pa tukaj ne govorimo o sodbi in obsojanju, pač pa o ljubeči pomoči in spodbudi. Srečanje s temi modreci je za marsikaterega dogmatično usmerjenega in vzgojenega klienta, ki verjame v posmrtno kazen in trpljenje veliko olajšanje, ko spozna, da po smrti ni ničesar, kar bi bilo podobno vicam, peklu, večnemu ognju in trpljenju ali kaznovanju za tozadevne zemeljske "grehe"... Naša pot po smrti ni pot prek različnih stopenj kazni, pač pa skozi različne stopnje osebnega razsvetljenja. Srečanje s Svetom starešin dokončno razpiha vsakršno praznoverje glede nekakšne oblike sodbe ali kazni, ki mora obstajati tudi v posmrtnem življenju.

Sedaj je čas, da se klient posveti raziskovanju svojega sedanjega zemeljskega življenja iz vidika dušnega načrtovanja, zato ga regresoterapevt odpelje na mesto izbire prihodnjih življenj. Dogajanje se odvija v t.i. Krogu usode, kjer duši, ko le-ta začuti klic za novo inkarnacijo, pokažejo različne možnosti, ki jih lahko duša izbere po svoji presoji, da bi čim bolj uspešno dosegla svoj namen prihodnje inkarnacije. Klient preuči različnje časovne linije prihodnjih možnih dogodkov, pa tudi različnih teles, ki se približno istočasno rodijo na različnih delih sveta in bodo obstajala znotraj teh možnih prihodnjih dogodkov. Na mestu izbire prihodnjih življenj si klient ogleda razloge za izbiro okoliščin sedanjega življenja in fizičnega telesa ter dobi vpogled v zakulisje dušnega načrtovanja. Odstrejo se mu vidiki njegovega človeškega bazičnega Jaza, na katerega je pripeta njegova duša, in vključuje njegov karakter, sposobnosti, talente in potencialne, s katerimi bi lahko čim bolj izpolnil namen svoje priodnje, t.j. sedanje inkarnacije, ki jo živi. Tukaj je potrebno poudariti, da klient hkrati z ogledom prihodnjih možnih dogodkov ne more načrtovano oz. hoteno videti tudi svoje prihodnosti v sedanjem življenju v smislu vedeževanja, pač pa le prihodnje možnosti, ki pa bodo, ko bo prišel čas njihove manifestacije, povsem drugačne zaradi vpliva novih okoliščin in odločitev, temelječih na odločitvah na časovnih linijah zgodovine, ki bodo pripeljali do teh dogodkov. Ogled prihodnjih življenj torej ni razkrivanje nekakšne predestinirane prihodnosti, ki je še ena od zablod nekaterih ljudi, ki verjamejo v t.i. "usodo", ki naj bi predstavljala "zapečateno" prihodnost, na katero ni možno vplivati, pač pa ogled določenih vidikov prihodnjega življenja. Spremembe v življenju so namreč odvisne od naše svobodne volje in izbir, ki jih sprejemamo v določenem dogajanju, zato je dogajanje v Krogu usode bolj podobno temu, da se prepričaš o globini vode v bazenu, preden dejansko skočiš vanj.

Sledi pregled znakov za prepoznavo ključnih trenutkov v sedanjem življenju, t.i. spominskih sprožilnikov, ki duši skozi gosto zaveso amnezije vendarle omogoča prepoznati ključne dogodke in ljudi, ki pa niso naključni oz. slučajni, pač pa vnaprej skrbno načrtovani. Po končanem načrtovanju prihodnjega življenja si namreč duša izbere tudi določene protagoniste iz svoje dušne skupine, ki bodo aktivno sodelovale z njo pri uresničevanju svojega namena, hkrati pa bo tudi sama z zemeljskimi interakcijami različnih vrst pripomogla k njihovi osebni in duhovni rasti. Da bi v času zemeljskega življenja torej duše delale čim manj napačnih korakov in na določenih križiščih zgrešile pomembne zveze, so dušam tik pred vkrcanjem v naslednje življenje dani t.i. ključi za prepoznavo ključnih dogodkov in ljudi, ki se v času zemeljskega življenja običajno aktivirajo v obliki deja-vu-ja, zelo jasnega občutka, da smo dogodek že nekoč doživeli oz. človeka že nekoč nekje srečali. Jasno, saj gre za spontano in načrtovano sprožen dušni spomin na nekaj, kar je videla na mestu izbire prihodnjih življenj in sedaj iz nezavednega "prebije" v človeško zavest, da se lahko primerno odzove na impulz. 

Sledi dvig iz hipnotičnega transa in vrnitev v "realnost". V zaključnem pogovoru klient s terapevtom zbere vtise o ravnokar doživeti regresiji, poskuša povezati med sabo vse niti ter ovrednotiti določene pridobljene informacije. Poudariti je potrebno, da se mnogi uvidi lahko pojavijo še v prihodnjih dneh v sanjah ali tudi med dnevom, določene informacije pa dobijo svojo pravo težo skozi naknadna procesiranja. Zato klient naknadno po elektronski pošti ali po želji na CD-ju prejme tudi posnetek seanse, ki ga lahko kadarkoli pozneje posluša in podoživlja, kar mu je lahko v veliko pomoč pri procesiranju informacij iz opravljene regresije.

"BLSR regresija je posebno doživetje, je nekaj med realnostjo in sanjami, saj vidiš reči, ki so skoraj nepredstavljive. Iz nje sem ugotovila, da trenutno moja duša živi v dveh telesih, kar je precej zanimivo, toda tega in marsičesa so naše duše zmožne.

Regresija je doživetje, ki bi ga priporočala vsem, ki bi radi izvedeli še kaj več o sebi."


Katarina, Koper (BLSR regresija)

 

Za dodatne informacije ali prijavo na regresijo v prejšnja življenja (PLSR) ali življenja med življenji (BLSR) po metodi dr. Michaela Newtona, nas pokličite na telefonsko številko 031 472 981 ali izpolnite kontaktni obrazec.

 
Vir:
Sigdell J. (2010), knjiga Regresija v prejšnja življenja, Ara založba, 2011
Backman L. (2009), Knjiga Bringing your Soul to Light, Llewellyn Worldwide, 2009