Politika zasebnosti

 
 

Ne podcenjuj malih problemov, ker imajo potencial, da postanejo veliki.

Pregovor

Uvod

Spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema, skrbno varovali in jih brez vaše privolitve ne bomo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabili v druge namene. 

Zavezujemo se, da bomo po svojih najboljših možnih močeh varovali podatke in zasebnost obiskovalcev spletne strani.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Vaša zasebnost nam veliko pomeni, zaradi česar predmetni dokument pojasnjuje našo politiko, ki se nanaša na zbiranje, uporabo in razkrivanje Vaših osebnih podatkov. Med posodobitvami in širitvijo naših storitev se ta politika lahko spremeni, zato Vas prosimo, da jo ob morebitnem prenehanju in vnovičnem pričetku uporabe naših spletnih vsebin in storitev, ponovno preverite. Z uporabo naših spletnih vsebin in storitev soglašate z našim načinom ravnanja s podatki.

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS  št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Pojmi, opredeljeni v politiki zasebnosti

Osebni podatki – pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

Obdelava – pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

Upravljavec – pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice;

Obdelovalec – pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca;

Uporabnik – pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne;

Osebna privolitev posameznika - pomeni prostovoljno izjavo volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po ZVOP-1; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

Oblikovanje profilov (profiliranje) – pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika;

Kdo je zbiratelj in upravljavec osebnih podatkov?

Zbiratelj in upravljavec osebnih podatkov je: 

SUPERLATIV, Robert Zupančič s.p., 
Kvedrova cesta 5, 
1000 Ljubljana 

Elektronski naslov: info@regresija.net
Telefon: 031 472 981

Ostali uradni podatki so na voljo na povezavi www.regresija.net/o-podjetju/uradni-podatki

Odgovorna oseba: Robert Zupančič

(v nadaljevanju upravljavec podatkov).

Katere podatke zbiramo?

Upravljavec podatkov za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

Ime in priimek;
Naslove za kontakt;
Naslov elektronske pošte;
Kontaktno telefonsko številko;
Datum rojstva, ko je to potrebno za potrebe opravljanja storitev, ki jih naročate;
EMŠO številka v primeru, ko naročate storitve z obročnim plačilom;
Davčna številka v primeru, ko naročate storitve z obročnim plačilom;
Druge podatke, ki jih prostovoljno vnesete v obrazce;

Drugih posebnih vrst osebnih podatkov ne zbiramo ali obdelujemo. Če nam jih boste prostovoljno kljub temu in na lastno željo oz. ne na našo zahtevo, posredovali s tem, da jih objavite v komentarjih in/ali objavah na javno dostopnem delu spletne strani, bomo takšne podatke izbrisali iz naše spletne strani, če bomo menili, da obdelava takšnih podatkov ni potrebna za zakonit namen, razen če ste podatke dali na razpolago javnosti (na primer prek pisno izraženega mnenja ali zadovoljstva z našimi storitvami, ki je javno viden in dostopen vsem obiskovalcem spletne strani). V tem primeru bomo takšne podatke izbrisali samo, če to zahteva zakon ali če ne želimo, da se prikazujejo na naši spletni strani.

Pri vsakem vašem obisku naše spletne strani samodejno zberemo tudi naslednje podatke:

IP naslov;
Podatke za prijavo;
Vrsto in različico brskalnika;
Operacijski sistem;
Vrsto naprave s katero se prijavite (oz. obiščete našo spletno stran) in znamko mobilne naprave.

Te podatke lahko v našem imenu zbirajo in obdelujejo piškotki tretjih oseb (npr. Google Analytics).

Pri registraciji na spletni strani lahko pridobimo vaše osebne podatke od nepovezanega ponudnika družbenih omrežij (Facebook, Google, Twitter, Linkedin).

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Upravljavec podatkov ne odgovarja.

Za katere namene zbiramo osebne podatke?

Upravljavec podatkov je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne strani. Upravljavec podatkov ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravljavca podatkov.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec podatkov teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec podatkov podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Upravljavec podatkov lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Komunikacija preko spletnega kontaktnega obrazca

Na spletni strani je mogoče preko spletnega obrazca stopiti v stik z nami z namenom povpraševanja po storitvah ali posredovanja morebitnih vprašanj na elektronski naslov. Prav tako je mogoče stopiti v stik z nami direktno preko elektronske ali navadne pošte oziroma s pomočjo telekomunikacijskih virov. Ko v našem spletnem obrazcu izpolnite zahtevo za povpraševanje, pripombe ali vprašanja, je potrebno  obvezno izpolniti polja: 

Ime;
Priimek in 
Elektronski naslov. 

Prav tako je potrebno izrecno potrditi strinjanje in seznanitev s splošnimi pogoji in tem, da ste s posredovanjem povpraševanja, pripombe ali vprašanja preko kontaktnega obrazca in vpisaom svojih podatkov izrazili strinjanje in zavedanje, da se bodo vaši podatki (ime, priimek in elektronski naslov) hranili za namen vodenja evidence strank ter zagotavljanja korektne storitve ter da ste seznanjeni, da lahko kadarkoli od nas zahtevate, da vaše podatke izbrišemo. Izbris podatkov lahko zahtevate pisno na elektronski naslov info@regresija.net. Če ne boste označili, da soglašate s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, vaše povpraševanje na elektronski naslov ne bo uspešno posredovano oz. kontaktnega obrazca ne boste mogli oddati.

Naročanje storitev in izdelkov

Storitve in izdelke lahko tudi zaradi zahteve po strinjanju s splošnimi pogoji poslovanja in dokazovanja naročila, naročate samo preko namenskega spletnega prijavnega obrazca. V prijavnem obrazcu je potrebno obvezno izpolniti polja: 

Ime; 
Priimek;
Datum rojstva; 
EMŠO (v primeru obročnega plačila storitev ali izdelkov);
Davčna številka (v primeru obročnega plačila storitev ali izdelkov);
Naslov;
Poštna številka;
Kraj; 
Telefon;
Elektronski naslov;
Vrsta storitve;
Način plačila in
Izjava o resničnosti podatkov. 

Prav tako je potrebno izrecno potrditi strinjanje in seznanitev s splošnimi pogoji in tem, da ste s posredovanjem prijavnega obrazca in vpisom svojih podatkov izrazili strinjanje in zavedanje, da se bodo vaši podatki, ki ste jih posredovali v prijavnem obrazcu hranili za namen vodenja evidence strank ter zagotavljanja korektne storitve ter da ste seznanjeni, da lahko kadarkoli od nas zahtevate, da vaše podatke izbrišemo. Izbris podatkov lahko zahtevate pisno na elektronski naslov info@regresija,net. Če ne boste označili, da soglašate s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti, vaša prijava na elektronski naslov ne bo uspešno posredovana oz. prijavnega obrazca ne boste mogli oddati, niti naročiti naših storitev na kakšen drugačen način (npr. preko telekomunikacijskih virov itd.).

Vaše osebne podatke potrebujemo, da vam lahko odgovorimo na vaše povpraševanje oziroma vprašanje, ki se nanaša na naše storitve in da lahko naročite naše storitve. Podatke, ki jih boste vpisali v spletne obrazce obdelujemo le, če je to nujno za naše poslovanje in shranjevanje (arhiviranje).

Naročanje na e-novice in obvestila

Ob posebni registraciji za naročilo na spletne novice in obvestila poleg vašega IP naslova obdelujemo tudi naslov vaše elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec. Upravljavec podatkov te podatke obdeluje izključno za naslednje namene:

- obveščanje o e-novicah;
- obveščanje o aktualni ponudbi;
- obveščanje o nasvetih za uporabnike;
- obveščanje o brezplačnih ali plačljivih spletnih seminarjih, pošiljanje e-priročnikov in drugih nasvetov;
- obveščanje o izobraževalnih dogodkih, ki jih organiziramo;
- seznanitev o izteku pogodbenega razmerja, aktualnih novostih, izdelkih in storitvah;
- kontaktiranje preko elektronske pošte oz. poštnega naslova v okviru preverjanja zadovoljstva;
- analiza Vašega spletnega obnašanja in posledično za izboljšanje Vaše uporabniške izkušnje.

Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice morate označiti, da soglašate, da upravljavec podatkov vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih, ponudbah, nasvetih ter vsebinah z naše spletne strani ter, da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. To storite tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali odjavo uredite na spletni strani. Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, upravljavec podatkov ne bo pošiljal obvestil na vaš elektronski naslov, niti ne bo zbiral ali obdeloval vašega naslova elektronske pošte. Upravljavec podatkov namreč za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t.i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. Vaše podatke bomo hranili le znotraj časa, ko boste naročeni na našo storitev elektronskega obveščanja. Po preteku tega obdobja se bodo podatki ustrezno izbrisali. Vašo izjavo oziroma privolitev za posredovanje e-novic lahko tudi kadarkoli prekličete preko kontaktnega obrazca.

Komunikacija preko elektronske pošte in telekomunikacijskih virov

Ko nam pošljete sporočilo, vprašanje, pripombo, reklamacijo ali stopite v stik z nami zaradi kakršnegakoli drugega namena, bomo z Vami ohranjali komunikacijo dokler bo to potrebno oz. dokler nam boste to dovolili. Elektronsko pošto in telekomunikacijske vire uporabljamo tudi za naslednje namene:

- pošiljanje uradnih dokumentov, povezanih s pogodbenim razmerjem (računi, dobavnice, opomini itd.);
- pošiljanje specifikacij in potrdil v zvezi z naročenimi storitvami in izdelki;
- pošiljanje sporočil in materiala, povezanega z opravljeno storitvijo ali kupljenim izdelkom (zahvalno pismo, posnetki itd.) 
- obveščanje o poslanem elektronskem sporočilu (SMS obveščanje) z namenom zagotovitve, da takšnega elektronskega sporočila ne boste spregledali (npr.
  zaradi tega, ker je dospel v mapo z vsiljeno pošto);
- obveščanje o izteku pogodbenega razmerja, aktualnih novostih, izdelkih in storitvah;

Kako dolgo hranimo Vaše podatke?

Vaši podatki se hranijo tako dolgo, dokler jih potrebujemo za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov. Kontaktni podatki se lahko hranijo za namene opredeljene v točki 3. do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani oz. do preklica Vašega privoljenja.

Izvajanje politike zasebnosti

Vsi podatki v elektronski obliki se shranjujejo v naših podatkovnih centrih, na strežnikih v skladu s področno zakonodajo in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. 

Vse pri upravljavcu podatkov redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Upravljavcem podatkov.

Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavite?

Imamo obveznost, da obdelujemo osebne podatke le za namene za katere smo jih zbrali. Zagotavljamo Vam uresničevanje spodaj opredeljenih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca po prejema Vaše zahteve. Rok za uresničevanje pravic si pridržujemo podaljšati za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila prejetih zahtev. V kolikor nameravamo podaljšati rok Vas bomo o tem obvestili najpozneje v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo Vam omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

a) pravica do dostopa do podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od nas dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@regresija.net.

b) pravica do popravka

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski naslov info@regresija.net

c) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim, mi pa imamo obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. imamo pravni interes, da podatke določen čas še vedno hranimo (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski naslov info@regresija.net.

d) pravica do omejitve obdelave

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da omejimo obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Obdelavo svojih osebnih podatkov lahko omejite z zahtevo za omejitev obdelave, posredovano na elektronski naslov info@regresija.net.

e) pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih posedujemo, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga pri tem ovirali, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski naslov info@regresija.net.

f) pravica do ugovora

Uporabnik, na katero se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Osebne podatke v tem primeru prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

g) pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov nam prosim posredujte na elektronski naslovinfo@regresija.net, ali s priporočeno pošto na sedež organizacije.

V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Spremembe politike zasebnosti

Med posodobitvami in širitvijo naših storitev in izdelkov lahko Politiko zasebnosti spremenimo. Pridržujemo si pravico do sprememb kateregakoli dela Politike zasebnosti brez predhodnega obvestila. Spremenjena Politika zasebnosti prične veljati z dnem objave na naših spletnih straneh.
 
Ta različica Politike zasebnosti velja od 25. 5. 2018.
 

Dodatna pojasnila

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite tudi na elektronski naslov info@regresija.net