Domov >

Regresija

Regresija je tehnika oziroma orodje, s katerim dostopamo do spominov na prejšnja življenja in na življenje med življenji - čas, ki ga duša preživi med dvema inkarnacijama. Regresija v prejšnja življenja je lahko nehipnotična ali hipnotična. Med obema načinoma ni ostre meje, saj v vmesnem območju prehajata drug v drugega. Pri svojem delu jo kot terapevtski pripomoček uporabljajo tudi nekateri psihiatri in psihoterapevti. Regresija v prejšnja življenja ali v življenje med življenji lahko pomaga pri dojemanju sveta in marsikaterem uvidu v življenju. Uvidi pa pripomorejo, da se začnejo pozitivni premiki v posameznikovi osebni/duhovni rasti in so potrebni, da se v življenju uspešno spoprimemo s težavami ter dosežemo dobre medosebne odnose.

Med koristi regresije tako vštevamo:

- odkrivanje preteklih življenj,
- odkrivanje izvorne travme,
- čiščenje občutkov krivde,
- reševanje psihosomatskih težav,
- sproščanje starih čustvenih energij,
- razjasnitev vzroka,
- sprava in osvoboditev,
- osvobajanje strahu pred smrtjo,
- komunikacija s svojim duhovnim vodnikom (nekateri ga zmotno imenujejo višji Jaz, saj slednji označuje dušo) in duhovnimi učitelji itd.

Za več informacij o posameznih vrstah regresije, ki so na voljo, kliknite na vsebine v spodnjem meniju.

PLSR regresija v prejšnja življenja »

PLSR regresija (Past Life Soul Regression) je metoda oziroma orodje, s katerim dostopamo do spominov na prejšnja življenja naše inkarnirane duše, podo- živimo smrt itd.

BLSR regresija v življenje med življenji »

BLSR regresija (Between Lives Soul Regression) je metoda oziroma orodje, s katerim dostopamo do spominov na življenje med posameznimi inkarnacijami.

PLSR+BLSR paketno »

Hkrati izvedemo regresijo v prej- šnja življenja in v življenje med življenji, ki ga duša preživi po fizični smrti v tej inkarnaciji. Ta izvedba predstavlja popolno izkušnjo regresije.

Koristi regresoterapije »

Regresoterapija je duhovna izkušnja, ki omogoča priti do odgovorov na mnoga naša življenjska vprašanja, pomem- bno pa tudi vpliva na proces deidentifikacije z lažnim Jazom.

Regresija in hipnoza »

Med regresijo se klienta vodi v naravno stanje pasivne spro- ščenosti ali hipnotičnega transa, v katerem lahko dostopa do po- datkov, ki so izven okvirjev se- danjega življenja, ki ga živi.

Vtisi in mnenja klientov »

Tukaj so zbrani vsi prejeti vtisi in mnenja klientov, ki so jih poslali po opravljeni regresiji po metodi dr. Michaela Newtona. Klienti so hvaležni za izkušnjo regresije in doživete uvide.