Pravno obvestilo

 
 

Aliena concupiscere nemo debet...

"Nihče si ne sme poželeti tujega..."
latinski rek

Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva, ki so na kakršenkoli način vključena v spletišče (na primer vsebine, članki, avdiovizualna dela, slikovni material in podobno) so zaščitene z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine SUPERLATIV, Robert Zupančič s.p. ali družb, katerih vsebine so vključene v spletišče. Blagovne oziroma storitvene znamke, ki so na kakršenkoli način vključene v spletišče, so varovane s predpisi o intelektualni in avtorski lastnini. Uporaba gradiva izven konteksta spletišča brez pisnega dovoljenja lastnikov pravic ni dovoljena.
 

Omejitev odgovornosti

Informacije in gradiva na spletišču so informativne narave in v nobeni obliki ne morejo in ne predstavljajo kakršnekoli prodajne ponudbe in niso pravno zavezujoče. Avtorji tega spletišča se bodo trudili za pravilnost, ažurnost in popolnost vsebovanih podatkov, vendar ne morejo prevzeti nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Prav tako ne moremo prevzeti nikakršne odgovornosti za morebitno nedelovanje spletišča ali za nemožnost uporabe posameznih informacij. Za podrobnejše in zavezujoče podatke je uporabniku na voljo osebni kontant preko telefona. Avtorji se bodo trudilil za nemoteno delovanje spletišča in si pridržujejo pravico, da lahko spletišče kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni. Avtorji tega spletišča niso odgovorni za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.
 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletišču izključno za svojo osebno rabo, v nespremenjeni obliki. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletišča (na primer kopiranje, reproduciranje, ponovno objavljanje, spreminjanje, distribuiranje, prevajanje, elektronska obdelava) v komercialne namene je brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorjev tega spletišča prepovedana.
 

Varstvo podatkov

Kakršnekoli podatki, ki jih avtorji tega spletišča pridobijo na kakršenkoli način preko spletišča, so namenjeni izključno za lastne potrebe avtorjev. V primeru zbiranja osebnih podatkov se le-te varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 

Končne določbe

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletišča se uporabi slovenska zakonodaja. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
 
Za vsa vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom se obrnite na info@regresija.net.