Domov >

Reinkarnacija

Reinkarnacija potrdi, da ne trpimo brez razloga in da se "udarci usode" ali "naključja" ne zgodijo brez razloga. Pogoste bolečine, težke situacije in navidezno nerešljive situacije dobijo svoj pravi smisel in so pojasnjene na razumljiv in sprejemljiv način, ko jih enkrat dojamemo kot karmične posledice iz preteklosti in ne kot "slabo voljo" usode. Nezavedni jaz namreč točno ve zakaj moramo imeti sedaj določeno slabo izkušnjo, da bi na ravni duše iz nje spoznali določen namen in se naučili določene lekcije. Le zavestni jaz, ki je v primerjavi z nezavednim veliko manjši, tega ne ve in se upira tej zamisli. Na ravni duše prepoznamo vzročne povezave in se iz njih učimo, čeprav naš razum o tem ne ve ničesar.

Reinkarnacija - vnovično rojstvo ali natančneje vnovično utelešenje, ni samo ena najstarejših verskih zamisli vzhoda, ki je živela že v zgodnjem krščanstvu, temveč je v drugi polovici 20. stoletja začela čedalje bolj postajati tudi znanstveno zanimiva, zato ne preseneča, da je že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v reinkarnacijo verjel vsak četrti odrasli prebivalec Združenih držav Amerike, v Angliji pa vsak šesti.

Vir:
Aura (2010), revija Aura, članek Zahod in reinkarnacija, januar 2010, str. 18-21, aura založništvo d.o.o., 2010
Sigdell J. (2010), knjiga Regresija v prejšnja življenja, Ara založba, 2011

Kaj je reinkarnacija? »

Reinkarnacija pomeni ponovno utelešenje duše v telo, ki si ga izbere z namenom rasti in učenja. Najvišji cilj duše je prenehanje vnovičnega utele- šanja in združitev z Izvorom.

Namen reinkarnacije »

Namen reinkarnacije je "šolanje" duše, pri katerem se skozi izku- šnje uči, raste in razvija. Pogla- vitna lekcija je evolucija zavesti in ljubezen do vseh bitij stvarstva.

Dokazi o reinkarnaciji »

Obstaja ogromno literature o primerih regresije, v katerih se je obstoj doživete osebe potrdil, dejstva pa je bilo mogoče preveriti. Za znanost je reinkar- nacija čedalje večje dejstvo.

Karma - princip evolucije »

Karma je izraz, ki je vezan na naša dejanja. Tisto, kar počne- mo danes določa našo prihod- nost, dejanja, ki smo jih opravili v preteklosti pa določajo našo sedanjost.