Domov >

Duša in entitete

Duša je nekaj tako neotipljivega, brezobličnega in subjektivnega, da jo resnično težko opišemo z besedami. Morda jo najbolj ustrezno opišemo kot notranjo luč, ki včasih razsvetli celotno bitje. Vendar pa ne bo noben opis omogočil človeku, ki še ni imel stika s svojo dušo, da bi razumel notranji jaz, skritega opazovalca in upravljavca.

Duše ne moremo opredeliti na fizičen način, saj bi s tem določili meje nečemu, kar nima meja. Dušo si lahko predstavljamo kot inteligentno svetlobno energijo, ki deluje kot vibracijsko delovanje, podobno elektromagnetni sili, le da brez omejitev nabitih delcev materije.

Nesmrtna duša »

Človeška duša sodi med t.i. osebne duše (obstajajo še skupinske), ki lahko uporablja največji del Stvarnikovih poten- cialov. Razvoj osebne duše je pogojen s snovnim telesom.

Smrt »

Smrt mnogi razumejo kot dokončni konec. Toda konca življenja preprosto ni, saj je življenje večno. Smrt pomeni le konec trenutne telesne eksi- stence, ločitev duše od telesa.