Nesmrtna duša

 
 

Človeške duše ni mogoče docela uničiti hkrati s telesom; nekaj ostane, kar je večno.

Baruch Spinoza,
filozof

Duša je nekaj tako neotipljivega, brezobličnega in subjektivnega, da jo resnično težko opišemo z besedami. Morda jo najbolj ustrezno opišemo kot notranjo luč, ki včasih razsvetli celotno bitje. Vendar pa ne bo noben opis omogočil človeku, ki še ni imel stika s svojo dušo, da bi razumel notranji jaz, skritega opazovalca in upravljavca.

Nekaj dejstev o duši:

  • duša ni niti duh niti materija, pač pa ju povezuje; je vez med duhom in materialnim instrumentom, skozi katerega deluje,
  • duša je odgovorna za kvaliteto in značaj življenja ter predstavlja latentno moč izražanja v vseh človeških bitjih,
  • duša prispeva samozavedanje in je vir, skozi katerega se oblika zaveda svojega okolja. Stopnja, do katere seže zavedanje, je torej pokazatelj napredujoče integracije duše in instrumenta, skozi katerega se ta izraža,
  • duša predstavlja načelo čutenja in inteligence v človeku, kar se kaže kot um in mentalno zavedanje; prinaša sposobnost razlikovanja, analize, razločevanja in odločanja.
  • duša je neumrljiva. Ko določeno življenje izpolni svoj namen, se duša umakne, fizično telo 'umre' in razpade, duša pa se vrne na svoje ravni.
  • neumrljiva duša je vez med zaporednimi inkarnacijami, zatorej predstavlja kontinuiteto. S tem, ko duša povzema in asimilira bistvo izkušenj, ki jih je pridobila v vsaki inkarnaciji, je pobudnik razvoja in evolucije zavedanja.

Duše ne moremo opredeliti na fizičen način, saj bi s tem določili meje nečemu, kar nima meja. Dušo si lahko predstavljamo kot inteligentno svetlobno energijo, ki deluje kot vibracijsko delovanje, podobno elektromagnetni sili, le da brez omejitev nabitih delcev materije. Energija duš ni enotna. Njen nastanek, sestava in vibracijska razporeditev so pri vsaki duši edinstveni. Lastnosti duše lahko razberemo s pomočjo njenih barvnih odtenkov. Dr. Michael Newton je med raziskovanjem življenja duš namreč odkril energijske barve duš v duhovnem svetu, ki so tudui pogojene s stopnjo razvitosti duše. Duše je razdelil na tri glavne skupine, in sicer na začetniške duše, vmesne duše in napredovale duše, med posameznimi kategorijami pa obstajajo zelo rahli odtenki v razvoju. Čista bela barva označuje mlajše duše, ko pa duša napreduje, njena energija postane gostejša in preide v oranžno, rumeno, zeleno in navsezadnje v več odtenkov modre. Znotraj posamezne skupine obstajajo tudi subtilne mešanice barv posameznih avr duš.

Glede na takšno hierarhično delitev bi morda kdo dobil občutek, da je tudi v duhovnem svetu prisotna delitev, vendar pa na nobeno dušo ne gledajo zviška, niti ni nobena duša kakorkoli manjvredna. Vsaka duša je v procesu preobrazbe v nekaj boljšega, nekaj večjega. Če v duhovnem svetu že obstaja kakšna hierarhija je to hierarhija miselnega zavedanja. Na zemlji si hierarhično oblast predstavljamo tako kot jo vidimo v bojih za oblast, v vojnah za sosednja ozemlja in v strogem izvajanju togih pravil znotraj vzpostavljenega sistema. Tudi v duhovnem svetu obstaja neka struktura, ampak ta biva znotraj vzvišene matrice sočutja, harmonije, morale in kreposti, ki daleč presega to, kar ljudje počnemo na zemlji. Na oni strani vlada sistem vrednot, kot so neizmerna dobrota, strpnost, potrpežljivost in brezpogojna ljubezen, kar je tudi vzvišeni cilj napredovanja sleherne duše (več o tem poiščite tukaj). Duša vsakega posameznika doseže določeno razvojno stopnjo; vsaka duša mora preiti skozi vse možne faze izkušenj, ki jih nudi življenje v materialnem svetu - dobre in slabe, grenke in sladke, in se iz njih učiti, dokler se končno bistvo ne izloči in asimilira iz vsega, kar fizično življenje lahko nudi.    

Duše so izraz lepote, domišljije in ustvarjalnosti. Stari Egipčani so dejali: "Če želite razumeti dušo, prisluhnite srcu."

 

Vir:
Newton D. M. (2007), Knjiga Usoda duš, Ara založba, 2001
Sigdell J. (2010), knjiga Regresija v prejšnja življenja, Ara založba, 2011
Share Slovenija (2011), Elektronski vir, http://www.share-international.net/slo/publikacije/arhiv/ezoterika/dusa.htma [dostop 5. julij 2011]
Železnikar Z. (2011), Elektronski vir, http://www.prisluhni.si/index.php/novo-nova-znanost/dih-zivljenja-dusa?showall=&start=1 [dostop 5. julij 2011]