Smrt

Smrt mnogi razumejo kot dokončni konec. Toda konca življenja preprosto ni, saj je življenje večno. Smrt pomeni le konec trenutne telesne eksistence, ločitev duše od telesa.

Za več informacij o tem področju kliknite na vsebine v spodnjem meniju.

Obsmrtna doživetja »

Obsmrtna doživetja, ki jih doživ- ljajo ljudje iz celega sveta in so si med seboj zelo podobna, so v znanstvenih raziskavah pokaza- la, da je zavest lahko aktivna tudi izven fizičnega telesa.

Izkušnja smrti »

Smrt je največja iluzija življenja in predstavlja dogodek v življenju večne duše, ki predstavlja zak- ljuček enega telesnega ciklusa v njenem življenju in pričetek novega.